Interviews

Het Coronavirus heeft een groot effect op de samenleving als geheel en op iedere mens. Zeker als het gaat om mensen die al kwetsbaar zijn. In de media wordt veelal gesproken over kwetsbare mensen met een fysiek onderliggend lijden. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor andere kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking voor wie de omstandigheden soms moeilijk te begrijpen zijn. Ook kunnen mensen minder ondersteuning ontvangen, omdat familie, vrienden en hulpverleners niet tot nauwelijks op bezoek kunnen komen. In de media wordt opgeroepen om alert te zijn voor onveilige situaties, waarin (mogelijk) huiselijk geweld speelt. Al met al heeft het virus een grote impact om nog maar niet te spreken van de economische situatie, nu en zodra deze periode achter de rug is.

Jeugdhulpverleners werken met gezinnen die vaak op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. Hulp vragen en krijgen is géén teken van kwetsbaarheid. Dat is een kracht. De reden dat er hulp wordt gevraagd betreft wel vaak een factor, waardoor een kwetsbaarheid bestaat. Aangezien er veel gesproken wordt over mensen met duidelijke fysieke of mentale beperkingen en minder over de ‘algemeen’ kwetsbare gezinnen en cliënten, heb ik (jeugd)hulpverleners geïnterviewd om het verhaal van deze gezinnen en de hulpverleners die betrokken zijn bekender te maken.

ABO Ondersteuning gaf direct aan hieraan mee te willen werken, wat mooie gesprekken heeft opgeleverd. Klik hieronder.