Werkervaring

 • Miranda van der Steen
  Advies, training en projecten
  Sep ’17 - heden

Advisering, training, projecten en interim management.

Lopende projecten:
- Ontsnap ‘t, te verschijnen in 1e kwartaal 2019
- Spel, te verschijnen in 2e kwartaal 2019
- Tweede boek, te verschijnen in 3e kwartaal 2019

Verdere activiteiten:
- Schrijfcoaching
- Co-writing/ghostwriting
- Trainingen aangaande jeugdzorg, cultuur en schrijven

Bedrijfsactiviteiten:
- Financieel beheer inclusief investeringen
- Projectplanning
- Marketing inclusief social media, copywriting en websitedesign
- Netwerken en samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken

 

 • Coördinator Buurtgezinnen Duiven
  Jan ’19 -  heden

Opzetten van Buurtgezinnen in Duiven. Matchen van vraag- en steungezinnen t.b.v. opvoedvragen.

 

 • Teammanager Update Arnhem
  Voorheen 2GetThere Arnhem
  Jan ’18 -  Feb '19

- Aansturen van het team jongerencoaches, vrijwilligers, intervisor, ondersteuner en stagiaires
- Personeelsbeleid op alle vlakken
- Professionaliseren van werkprocessen en interne inrichting van de organisatie
- Pilots en subprojecten binnen het project ondersteunen en inkaderen
- Het project doorontwikkelen, kansen herkennen en creëren als ook opstellen van beleid
- Veranderingsproces naar de nieuwe naam en identiteit begeleiden
- De deskundigheid binnen het project verder vergroten
- Financieel beheer, aanvraag en verantwoording
- Opstellen van halfjaarlijkse rapportages
- Netwerken, acquisitie en samenwerkingsverbanden onderzoeken en aangaan

 

 • Auteur en redacteur
  18.02 publishing
  April '18 - heden

- Auteur
- Redactie
- Manuscriptbeoordeling
- Projectontwikkeling
In juni 2018 is mijn debuut verschenen: Broer

 

 • Voorzitter Jeugdbeschermingstafel Achterhoek
  Gemeente Doetinchem/regio Achterhoek
  sep. ‘17 - juli '18

Overleg met ouders, jongeren (vanaf 12 jaar), melder en Raad voor de Kinderbescherming aangaande complexe opvoedingssituaties om zo veel mogelijk samen te bepalen wat de beste oplossing is

 

 • Gespreksvoerder Jeugd (a.i.)
  Gemeente Barneveld
  sep. ‘17 – dec. ’17

Hulpvraag van gezinnen inventariseren en inzetten van hulpverlening

 

 • Onderzoeker
  AMK Haaglanden en Gelderland; Veilig Thuis GL Midden
  2005 – 2017

Onderzoeken van vermoedens (kinder)mishandeling

 

 • Schoolmaatschappelijk werker
  PCBO, locatie CBS De Akker in de Millinxbuurt in Rotterdam
  2004 –   2005

(Psycho-)sociale en informatieve hulpverlening bieden aan en verwijzen van leerlingen en/of ouders

 

 • Schoolmaatschappelijk werker speciaal onderwijs
  J. C. Pleysierschool, Voortgezet Speciaal Onderwijs, lesplaatsen in Den Haag en Zoetermeer
  2003 – 2004

Psychosociale ondersteuning

 

 • Cliëntenvertrouwenspersoon
  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
  2000 – 2003

Ondersteunen van jongeren binnen de jeugdhulpverlening bij het aangeven van klachten. Opzetten van de functie die toen nieuw was in de Regio Haaglanden

Studies

 • Culturele Antropologie
  Vrije Universiteit te Amsterdam
  1998 - 2002

Diploma niet behaald (95% afgrond, oude stijl)
Onderwerp scriptie: De rol van eer onder Turkse jongeren in Nederland

 

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  Leidse Hogeschool te Den Haag
  1993 - 1997

Onderwerp scriptie: De resocialisatie en nazorg van ex-psychiatrische patiënten

Projecten

 • Ontwikkeling presentaties, trainingen en workshops
 • Ontwikkeling gezelschapsspellen
 • Grafisch ontwerp
 • MeetUp 026 met Yes en You
 • Summerschool Update Arnhem
 • Bijdragen aan verschillende cursussen en trainingen over huiselijk geweld, cultuur en kindermishandeling
 • Websiteteksten
 • Scriptiebegeleiding

Cursussen gevolgd over

 • Deep Democracy
 • Intervisie
 • Mensenhandel
 • Projectmanagement
 • Mensen met vluchtelingachtergrond
 • Afghaanse cultuur
 • Polen in Nederland
 • Jihadistische radicalisering
 • Vrouwelijke Genitale Verminking
 • Eergerelateerd Geweld
 • Interculturele communicatie
 • Familiebanden, familie-eer en aan eer gerelateerd geweld
 • Culturele Psychiatrie en Psychotherapie
 • Huwelijksdwang en achterlating
 • Meisjesbesnijdenis
 • Ontwikkelingspsychologie en Kinder- Jeugdpsychopathologie
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Signs of Safety
 • Ouderenmishandeling
 • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Radicalisering en Polarisering
 • Internet en Gamen
 • Beroepscode en Tuchtrecht